Aktualności

Firma „Generator Innowacji” przystąpiła do Wschodniego Klastra Innowacji- instytucji, która skupia podmioty zainteresowane m.in. pozyskiwaniem środków finansowych na projekty innowacyjne dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego a także na innowacyjne projekty inwestycyjne. Klaster zaprasza do współpracy zarówno przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu jak i jednostki samorządu terytorialnego. Zapraszamy na stronę www klastra-  wki.org.pl