Author Archives: Generator Innowacji

Harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WL w 2015 roku

Ukazał się pierwszy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2015. Przewiduje on ogłoszenie 15 konkursów na łączną kwotę ok. 800 milionów złotych. Z tego w ramach EFS planowane jest ogłoszenie 8 konkursów na kwotę 235 milionów złotych. Ponadto w pierwszej połowie kwietnia 2015r. mają rozpocząć się konsultacje Szczegółowego Opisu

Zobacz więcej

Szkolenie „Projekty z zakresu edukacji w ramach EFS w latach 2014-2020”

Zapraszamy Państwa na szkolenie „Projekty z zakresu edukacji w ramach EFS w latach 2014-2020”. Odbędzie się ono w Lublinie w dniu 15.04.2015r. Szkolenie będzie dotyczyło możliwości pozyskania środków finansowych z EFS w obszarze edukacji i skierowane jest m.in. do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, szkół, przedszkoli, osób fizycznych prowadzących działalność edukacyjną, organizacji pozarządowych, instytucji szkoleniowych. Tematyka

Zobacz więcej

Nowe szkolenie – „EFS w latach 2014-2020”

  Zapraszamy państwa na kolejną edycje szkolenia „Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020”. Odbędzie się ono w Lublinie w dniu 18.03.2015r. Szkolenie jest skierowane zarówno do przedstawicieli przedsiębiorstw, szkół, uczelni, NGO, JST jak i instytucji otoczenia biznesu. Tematyka szkolenia to m.in. omówienie Programów Operacyjnych finansowanych z EFS; zweryfikowanie pomysłów na projekty w kontekście możliwych do

Zobacz więcej

Nowe biuro w Centrum Wydarzeń

Od dnia 01.02.2015r. biuro firmy „Generator Innowacji” mieści się w Lubelskim Parku Naukowo- Technologicznym przy ul. Dobrzańskiego 1 w Lublinie. Tym samym przechodzimy na kolejny etap rozwoju, ponieważ nowe miejsce wiąże się z mocniejszym wejściem przedsiębiorstwa w obszary innowacji i nowoczesnych technologii. Oczywiście te kierunki rozwoju będą współgrać z najważniejszym obszarem działalności firmy czyli pozyskiwaniem

Zobacz więcej