Category Archives: Aktualności

Wyniki oceny formalnej z kolejnych konkursów EFS

Zakończyła się ocena formalna dla wniosków złożonych w pierwszej rundzie w ramach konkursów 9.1 i 11.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wyniki te dotyczą wniosków, które spełniły wymogi formalne i nie wymagały uzupełnienia. W ramach działania 9.1 RPO WL 74 wnioski spełniło kryteria formalne, a 8 ich nie spełniło, w ramach działania 11.1 RPO WL

Zobacz więcej

Wyniki oceny formalnej z pierwszych konkursów EFS w województwie lubelskim

Zakończyła się ocena formalna dla wniosków złożonych w pierwszej rundzie w ramach konkursów 12.3 i 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wyniki te dotyczą wniosków, które spełniły wymogi formalne i nie wymagały uzupełnienia. W ramach działania 10.2 RPO WL 28 wniosków spełniło kryteria formalne a 8 ich nie spełniło, w ramach działania 12.3 RPO WL

Zobacz więcej

Konsultacje kryteriów wyboru projektów dla RPO WL 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 rozpoczęła konsultacje społeczne wybranych kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WL 2014-2020, dla konkursów zaplanowanych na I kwartał 2016r. Konsultacje będą prowadzone od dnia 12 stycznia do 19 stycznia 2016r. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, m.in. przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych,

Zobacz więcej

Anulowane konkursy w ramach RPO WL 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego podjęła decyzję o anulowaniu konkursów ogłoszonych w ramach działań 9.4 i 12.1 RPO WL 2014-2020. Ponadto Zarząd Województwa nie ogłosi również trzech konkursów, zaplanowanych w kalendarzu naborów na grudzień 2015 roku. Chodzi o konkursy na: rozwój przedsiębiorczości (Działanie 9.3), usługi społeczne i zdrowotne (Działanie 11.2) i ekonomia społeczna

Zobacz więcej

Ogłoszono nowe konkursy w ramach RPO WL 2014-2020.

Zostały ogłoszone nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Działanie 9.1 – Aktywizacja zawodowa. Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu- WUP Lublin. W ramach konkursu mogą być dofinansowane programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:  poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,  staże i/lub praktyki zawodowe,  szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia,

Zobacz więcej

Ogłoszono konkurs w ramach RPO WL na szkolenia z ICT i języków obcych.

Został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 – Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne zakresie ICT i języków obcych. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu podejmuje Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W ramach konkursu mogą być dofinansowane dwa typy projektów: Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji. Szkolenia językowe zakończone procesem certyfikacji.

Zobacz więcej

Rozpoczęły się testy formularza aplikacyjnego do RPO WL dla części dot. EFRR.

Rozpoczęły się testy formularza aplikacyjnego dla konkursów ogłaszanych w ramach EFRR. Będzie on wykorzystywany do złożenia wniosków w ramach konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (DW EFRR). Wersja testowa formularza jest dostępna pod adresem test.lsi2014.lubelskie.pl Wniosek testowy dostępny jest w systemie w ramach naboru o numerze RPLU.13.02.00-IZ.01-06-001/15. Uwagi

Zobacz więcej

Rozpoczęły się konsultacje kryteriów wyboru projektów dla RPO WL 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 rozpoczęła proces konsultacji społecznych kryteriów wyboru projektów dla konkursów zaplanowanych na IV kwartał 2015r. Konsultacje będą prowadzone w dniach 16.09.2015-23.09.2015. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich i naukowo-badawczych. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie

Zobacz więcej

Rozpoczynamy współpracę z Lubelskim Parkiem Naukowo – Technologicznym S.A.!

Z przyjemnością informujemy, że firma „Generator Innowacji” rozpoczęła współpracę z Lubelskim Parkiem Naukowo – Technologicznym S.A. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, współpraca ta będzie dotyczyć m.in. rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i nowych technologii w regionie lubelskim oraz realizacji wspólnych projektów z ww. obszarów. Lubelski Park Naukowo – Technologiczny jest wiodącą w województwie lubelskim instytucją zajmującą się m.in.

Zobacz więcej

Rozpoczynamy współpracę z INN POLAND!

Z przyjemnością informujemy, że firma „Generator Innowacji” nawiązała stałą współpracę ekspercką z serwisem INN POLAND – jakościowym, angażującym i innowacyjnym serwisem piszącym o innowacjach i wdrożeniach, który łączy środowiska nauki, biznesu i instytucje publiczne. Efektem współpracy będą cykliczne artykuły dotyczące innowacji i funduszy strukturalnych zamieszczane na autorskim blogu. Pierwszy artykuł dotyczący m.in. programu POWER dostępny

Zobacz więcej