Anulowane konkursy w ramach RPO WL 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego podjęła decyzję o anulowaniu konkursów ogłoszonych w ramach działań 9.4 i 12.1 RPO WL 2014-2020. Ponadto Zarząd Województwa nie ogłosi również trzech konkursów, zaplanowanych w kalendarzu naborów na grudzień 2015 roku. Chodzi o konkursy na: rozwój przedsiębiorczości (Działanie 9.3), usługi społeczne i zdrowotne (Działanie 11.2) i ekonomia społeczna (Działanie 11.3). Zmiany te wynikają z konieczności przebudowy systemu informatycznego LSI, który nie został należycie dostosowany do potrzeb wniosków opracowywanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji znajduje się na stronie

http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-157-przebudowa_systemu_obslugi_unijnych.html