Konsultacje kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WL 2014-2020.

Rozpoczął się proces konsultacji kryteriów wyboru projektów  w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Propozycje kryteriów dotyczą naborów wniosków zaplanowanych na III kwartał 2015 r.

Konsultacje społeczne są prowadzone od 25 maja do 31 maja br.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele:

  • samorządów terytorialnych,
  • przedsiębiorców,
  • partnerów społeczno-gospodarczych,
  • administracji rządowej,
  • organizacji pozarządowych,
  • oraz środowisk akademickich i naukowo-badawczych.

Poniżej zamieszczamy dokumenty skierowane do konsultacji.

ramowy_plan_działania_2015_rok

EFS_propozycje_kryteriow_rpo_wl_20142020

EFRR_propozycje_kryteriow_rpo_wl_20142020

Więcej informacji wraz z formularzem zgłaszania uwag znajduje się na stronie http://rpo.lubelskie.pl/front/page/get/646/news_id:1190/