Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy konkurs w ramach POWER!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Działania w ramach projektów mogą dotyczyć wyłącznie:

– tworzenia systemu antyplagiatowego mającego status open-source

– modyfikacji funkcjonującego w jednostce objętej wsparciem systemu antyplagiatowego lub zakupu licencji systemu antyplagiatowego.

Powyższe działania muszą zostać uzupełnione o opracowanie oraz wdrożenie w jednostce objętej wsparciem precyzyjnych procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem.

Wnioski będzie można składać w okresie od 22.06.2015 do 22.07.2015.

Wnioskodawcami mogą być szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, aplikować o środki mogą także grupy uczelni.

Alokacja na konkurs wynosi 100 000 000,00 PLN, maksymalny poziom dofinansowania projektu to 97%.

Więcej informacji znajduje się na stronie

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1antppower342015/