Nowe szkolenie – „EFS w latach 2014-2020”

 

Zapraszamy państwa na kolejną edycje szkolenia „Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020”. Odbędzie się ono w Lublinie w dniu 18.03.2015r. Szkolenie jest skierowane zarówno do przedstawicieli przedsiębiorstw, szkół, uczelni, NGO, JST jak i instytucji otoczenia biznesu. Tematyka szkolenia to m.in.

  • omówienie Programów Operacyjnych finansowanych z EFS;
  • zweryfikowanie pomysłów na projekty w kontekście możliwych do wsparcia grup docelowych, typów działań i Beneficjentów;
  • omówienie projektów wniosków o dofinansowanie dla Programów Operacyjnych finansowanych z EFS
  • analiza projektów wytycznych dot. m.in. kwalifikowalności wydatków, edukacji, włączenia społecznego.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w załącznikach poniżej

(Informacja o szkoleniu, Program szkolenia , Formularz zgłoszeniowy).