Nowy konkurs w ramach power!

Geninn_Logo_Pion_mini

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Działania w ramach projektów mają na celu ułatwienie studentom wejście na rynek pracy i mają dotyczyć rozwoju kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji:

  • zawodowych
  • komunikacyjnych
  • w zakresie przedsiębiorczości
  • informatycznych
  • analitycznych

Projekty mają trwać nie krócej niż rok a nie dłużej niż 3 lata. Wnioski będzie można składać w okresie od 22.06.2015 do 22.07.2015.

Wnioskodawcami mogą być szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych

Alokacja na konkurs wynosi 250 000 000,00 PLN, maksymalny poziom dofinansowania projektu to 97%.

Więcej informacji znajduje się na stronie

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy/konkurs-1prkpower31201/