Rozpoczęły się testy formularza aplikacyjnego do RPO WL dla części dot. EFRR.

Rozpoczęły się testy formularza aplikacyjnego dla konkursów ogłaszanych w ramach EFRR. Będzie on wykorzystywany do złożenia wniosków w ramach konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (DW EFRR).

Wersja testowa formularza jest dostępna pod adresem test.lsi2014.lubelskie.pl

Wniosek testowy dostępny jest w systemie w ramach naboru o numerze RPLU.13.02.00-IZ.01-06-001/15.

Uwagi można przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy lsi2014@lubelskie.pl do dnia 02.10.2015.

WAŻNE: System LSI2014 jest zintegrowany z Profilem Zaufanym ePUAP, tak więc użytkownik Systemu LSI2014 musi mieć uprzednio założone konto na platformie ePUAP aby poprawnie wysłać Segregator z załącznikami na Konkurs w ramach systemu LSI2014.