Startuje nowa perspektywa finansowa!

Województwo Lubelskie jako pierwsze zakończyło negocjacje dot. programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Lubelskiego i już wkrótce (17 marca 2023 r.) ma ogłosić pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy.

Będą to konkursy w ramach działania:

10.3 – Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną (WAŻNE: konkurs będzie dotyczył 3 typu projektów, a NIE programów rozwojowych szkół!)

10.6 – Wsparcie osób dorosłych w rozwoju i nabywaniu nowych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji, w tym podniesienia kwalifikacji zawodowych, a także umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz ich weryfikacja poprzez odpowiednie egzaminy poprzez m.in.: b) podstawowe kompetencje, w tym cyfrowe dla grup wykluczonych cyfrowo (realizowane poza systemem BUR i PSF), umożliwiające wdrażanie Upskilling pathways.