Szkolenie dotyczące konkursu ogłoszonego przez WUP Lublin w ramach POWER!

Zapraszamy na szkolenie „Przygotowanie wniosku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Poddziałanie 1.2.2”. Szkolenie poprowadzi Pan Marcin Giza- Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie w latach 2007-2014, który doradzał w opracowaniu ponad 100 projektów, które otrzymały dofinansowanie z EFS (więcej informacji na temat trenera znajduje się poniżej). Szkolenie odbędzie się w Lublinie w dniu 04.08.2015r na Al. Racławickich 8.

Szkolenie będzie dotyczyło opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 ogłoszonego przez WUP Lublin. Szkolenie skierowane jest do potencjalnych Wnioskodawców tego konkursu. Podczas zajęć omówione zostaną m.in.:

  • Najważniejsze założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, grupa NEET
  • Zmiany w procesie aplikowania i realizacji projektów w stosunku do perspektywy 2007-2013
  • Wniosek o dofinansowanie- m.in. cele, wskaźniki, grupy docelowe, zadania, budżet, harmonogram.
  • System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (praca z komputerami- warsztaty z obsługi systemu)

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w załącznikach poniżej

Informacja o szkoleniu 04.08.2015

Program szkolenia 04.08.2015

Formularz_zgloszeniowy_04.08.2015