Wyniki oceny formalnej z kolejnych konkursów EFS

Zakończyła się ocena formalna dla wniosków złożonych w pierwszej rundzie w ramach konkursów 9.1 i 11.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wyniki te dotyczą wniosków, które spełniły wymogi formalne i nie wymagały uzupełnienia. W ramach działania 9.1 RPO WL 74 wnioski spełniło kryteria formalne, a 8 ich nie spełniło, w ramach działania 11.1 RPO WL 25 wniosków spełniło kryteria formalne, a 12 wniosków nie spełniło kryteriów. Poniżej znajdują się listy zawierające wyniki oceny formalnej.

Wyniki_oceny_formalnej_-_I_runda_konkursowa_9.1_negatywna_ocena

Wyniki_oceny_formalnej_-_I_runda_konkursowa_9.1_pozytywna_ocena

Wyniki_oceny_formalnej_-_I_runda_konkursowa-11.1_negatywna_ocena

Wyniki_oceny_formalnej_-_I_runda_konkursowa-11.1_pozytywna_ocena