O firmie

Firma „Generator Innowacji” funkcjonuje od 2009r i zajmuje się m.in.:
– kompleksowym opracowywaniem wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej;
– szkoleniami i doradztwem z zakresu pozyskiwania środków finansowych z UE

Właściciel przedsiębiorstwa to Marcin Giza- absolwent Politologii i Studiów Podyplomowych o kierunku Europeistyka na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. W latach 2007-2014 Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie odpowiedzialny za wsparcie Beneficjentów w zakresie opracowywania i wdrażania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Członek Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Od roku 2009 do 2014 reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Lubelskiego. W latach 2010-2013 reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Krajowej Sieci Tematycznej ds. Adaptacyjności.  Od roku 2010 do chwili obecnej reprezentant Regionalnych Ośrodków EFS w Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Lubelskiego. Od roku 2009 do chwili obecnej członek Miejskiej Rady Zatrudnienia w Lublinie. Od roku 2014 członek Rady Krajowej ogólnopolskiej Kongregacji Przemysłowo- Handlowej. Od roku 2008 trener, doradca, coach m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych z UE, innowacyjności i równości szans.