Doradztwo

Oferujemy doradztwo i coaching  m.in. z zakresu pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz wdrażania projektów finansowanych z EFS. Jest to wsparcie dostosowane precyzyjnie do potrzeb Klienta.  Dla Wnioskodawców początkujących w zakresie aplikowania o środki UE może być ono prowadzone metodą „krok po kroku” czyli od wykreowania koncepcji projektu, poprzez opracowanie samego wniosku wraz z budżetem i harmonogramem aż do złożenia kompletnego wniosku. Dla Wnioskodawców Zaawansowanych doradztwo może objąć konkretne zagadnienia dotyczące np. kwalifikowalności wydatków, wydatkowania środków, przygotowanie wniosków o płatność. Nasza kadra zrealizowała ponad 3000 godzin doradczych z zakresu pozyskiwania środków z UE i realizacji projektów oraz posiada kilkuletnie doświadczenie zdobyte w pracy dla instytucji zaangażowanej w system wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie.