Opracowywanie wniosków o dofinansowanie

Oferujemy kompleksowe opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Usługa obejmuje doprecyzowanie koncepcji projektowej, przygotowanie opisów części merytorycznej wniosku, części finansowej i harmonogramu. Dowodem efektywności firmy jest fakt, że nasza kadra brała udział w przygotowaniu ponad 100 wniosków o dofinansowanie, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie finansowej na lata 2007-2013- informacja o części z nich znajduje się w zakładce „Rekomendacje”. Nasze działania cechuje skuteczność i profesjonalizm wynikający z kilkuletniej pracy dla instytucji zaangażowanej w system wdrażania PO KL- Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie.