Szkolenia

Realizujemy szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027, metodologii projektu, innowacyjności i równości szans.
Nasze szkolenia prowadzone są:
– przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę z min. kilkuletnim doświadczeniem w danym zakresie co zapewnia wysoka efektywność wsparcia;
– w sposób zapewniający zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności;
– w niewielkich grupach gwarantujących możliwość indywidualnego wsparcia ze strony trenera.
W ramach usługi istnieje możliwość indywidualnych konsultacji wybranych zagadnień z trenerem, także po zakończeniu zajęć. W ostatnich pięciu latach zrealizowaliśmy ponad 1000h szkoleniowych z ww. zakresów.