Tag Archives: innowacje

Rozpoczynamy współpracę z Lubelskim Parkiem Naukowo – Technologicznym S.A.!

Z przyjemnością informujemy, że firma „Generator Innowacji” rozpoczęła współpracę z Lubelskim Parkiem Naukowo – Technologicznym S.A. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, współpraca ta będzie dotyczyć m.in. rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i nowych technologii w regionie lubelskim oraz realizacji wspólnych projektów z ww. obszarów. Lubelski Park Naukowo – Technologiczny jest wiodącą w województwie lubelskim instytucją zajmującą się m.in.

Zobacz więcej

Rozpoczynamy współpracę z INN POLAND!

Z przyjemnością informujemy, że firma „Generator Innowacji” nawiązała stałą współpracę ekspercką z serwisem INN POLAND – jakościowym, angażującym i innowacyjnym serwisem piszącym o innowacjach i wdrożeniach, który łączy środowiska nauki, biznesu i instytucje publiczne. Efektem współpracy będą cykliczne artykuły dotyczące innowacji i funduszy strukturalnych zamieszczane na autorskim blogu. Pierwszy artykuł dotyczący m.in. programu POWER dostępny

Zobacz więcej

Konkurs na innowacje społeczne!

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. Dofinansowanie może być udzielone na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach przejście z systemu edukacji do

Zobacz więcej