Monthly Archives: Listopad 2023

Konkurs dot. edukacji przedszkolnej – lubelskie.

Już za tydzień zostanie ogłoszony nowy konkurs w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – Działanie 10.2 Edukacja przedszkolna. W ramach konkursu aplikować będą mogły m.in. administracja publiczna i organizacje społeczne. Zyskać dofinansowanie będą mogły m.in. projekty uwzględniające: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i związanej z tym bazy lokalowej i dydaktycznej. Unowocześnianie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w

Zobacz więcej