Konkurs dot. edukacji przedszkolnej – lubelskie.

Już za tydzień zostanie ogłoszony nowy konkurs w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego – Działanie 10.2 Edukacja przedszkolna.

W ramach konkursu aplikować będą mogły m.in. administracja publiczna i organizacje społeczne. Zyskać dofinansowanie będą mogły m.in. projekty uwzględniające:

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i związanej z tym bazy lokalowej i dydaktycznej.
  2. Unowocześnianie istniejącej bazy lokalowej i dydaktycznej w zakresie edukacji włączającejprzedszkolnej.
  3. Programy rozwojowe OWP.

Konkurs ma zostać ogłoszony 29.11.2023, nabór ma się rozpocząć 6.12.2023 i trwać do 29.01.2024r.

Więcej informacji pojawi się na stronie

https://funduszeue.lubelskie.pl/nabory/