Tag Archives: dotacje

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przedstawiamy krótką infografikę pokazującą jak zacząć proces ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (Działanie 9.3). Prezentujemy także listę instytucji, które będą przyznawały dotację (wyróżnione kolorem zielonym). Aktualizacja_Listy_projektów,_które_spełniły_kryteria_i_uzyskały_wymaganą_liczbę_punktów,_z_wyróżnieniem_projektów_wybranych_do_dofinansowania