Nowy harmonogram konkursów dla RPO WL 2014-2020!

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął nową wersję harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na 2015 rok. W zaktualizowanej wersji nie ma konkursu w ramach Działania 3.2 RPO WL (Instrumenty kapitałowe), pojawił się za to nowy konkurs na wsparcie ekonomii społecznej (Działanie 11.3). Konkurs ten został zaplanowany na IV kwartał 2015r, planowana alokacja to 20 000 000 PLN. Działania możliwe do sfinansowania w ramach tego naboru to m.in. kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Zaktualizowany harmonogram znajduje się poniżej

NOWY_harmonogram_naboru_wnioskow_na_2015_rok