„Generator Innowacji” partnerem Wschodniego Klastra Innowacji

Firma „GENERATOR INNOWACJI” jest Partnerem Wschodniego Klastra Innowacji – instytucji, która skupia podmioty zainteresowane m.in. rozwojem innowacji i pozyskiwaniem środków finansowych na projekty innowacyjne finansowane z Unii Europejskiej oraz rozwojem nowoczesnych technologii i społeczeństwa informacyjnego. Klaster zaprasza do współpracy zarówno przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu jak i jednostki samorządu terytorialnego. Więcej informacji o Wschodnim Klastrze Innowacji znajduje się na stronie www.wki.org.pl