Wytyczne EFS na lata 2014 -2020

Geninn_Logo_Pion_mini

Systematycznie powiększa się liczba wytycznych, które po zakończonym procesie konsultacji uzyskują status obowiązujących. Znane są już m.in. wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków, realizacji zasady partnerstwa, trybów wyborów projektów, w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych oraz wytyczne dot. realizacji przedsięwzięć w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian. Wszystkie obowiązujące wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/wytyczne_2014_2020/obowiazujace/strony/start.aspx